Programări online depunere cereri transcrieri certificate de stare civilă emise de autorităţile din străinătate, înscrieri menţiuni din străinătate, schimbări nume pe cale administrativă

Selectaţi Camera 11 pentru a depune o cerere din următoarea categorie:
– transcrierea certificatului de naştere emis de autorităţile străine
– transcrierea certificatului de căsătorie emis de autorităţile străine
– înregistrarea tardivă a naşterii (după 30 de zile de la data naşterii)

Selectaţi Camera 11 – redobândire cetăţenie pentru a depune o cerere din următoarea categorie:
– transcrierea certificatului de naştere / căsătorie emis de autorităţile străine pentru persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România

Selectaţi Camera 13 pentru a depune o cerere din următoarea categorie:
– transcrierea certificatului de deces emis de autorităţile străine
– schimbarea numelui pe cale administrativă
– înscrierea menţiunii privind schimbarea numelui pe cale administrativă aprobată în străinătate
– înscrierea menţiunii privind divorţul pronunţat în străinătate
– înscrierea menţiunii privind căsătoria şi divorţul pronunţat în străinătate
– înscrierea menţiunii privind căsătoria şi decesul intervenite în străinătate
– rectificarea / modificarea / completarea actului de stare civilă aprobată în străinătate
– înscrierea menţiunii privind adopţia pronunţată în străinătate în cazul cetăţeanului străin sau fără cetăţenie născut în Timişoara
– modificarea regimului matrimonial în străinătate
– alte menţiuni aprobate în străinătate